GÜNUR KARAAĞAÇ

ESERLERİ

READ ALSO

Gunur KaraagacResul Mumcu ile birlikte.
19 saat

GÜNÜR KARAAĞAÇ
Günür Karaağaç; 1955 de Kars /Kağızman’ da doğdu. 1979 da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Yurdun birçok yerinde tarih öğretmenliği yaptı. 2006 yılında emekli oldu. Halen Ortaca da oturmaktadır.
Bu güne değin, yirmi dört derleme eseri yazarak, bunlardan 21 kitabımın basımını gerçekleşti.
Halen ; “Halkbilim, Yerel Tarih ve Eğitim Tarihi” konularında araştırmalarını sürdürmektedir.
Karaağaç; Zengin bir kültürel çevrede doğdum. Babam, mükemmel bir halk söylenceleri anlatıcısıydı. İlkokul öğretmenlerimizin hemen tümünün, Köy Enstitüsü olması ve bizi ışık doğrultusunda yetiştirmeleri araştırmacı yazar olmamada çok etkili olmuştur.
Ortaokul ve lise yıllarımın öğretmenleri birikimli ve deneyimliydiler. Hepsinden yaşama dair önemli şeyler dinledik ve öğrendik. Üniversiteyi, bir kültür ve sanat şehri İstanbul da okumam bana önemli olanaklar sundu.
Öğretmenliğime başladığım 1979 dan beri ,bu alanda araştırmalarımı sürdürüyorum.Çeşitli Üniversitelerle iletişim içindeyim. Amacım;” halktan aldığımı, halka vermektir ve dünü ve bugünü yarınki kuşaklara taşımaktır. Bu güne değin onlarca ödül aldım ama benim için en önemlisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden aldığım “Sözlü Kültüre Hizmet Ödülüdür” Dedi
” Ege de Güneyin Sesi” Gazetesinde Haftalık köşe yazıları sürdürüyor.
Atatürkçü Düşünce Derneği Ortaca Şubesi başkanlığını dokuz yıldır yapıyor.
Ortaca Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sanat Grubu Sorumlusu.
Bu güne değin Otuzu aşkın Tarih, Kültür Sanat, Aktüalite konularında salon ve sokak sergileri açtı ve onlarca kitap imza günleri yaptı ve söyleşiler düzenledi.
EĞİTİM İMECESİ adıyla on yıldır Üniversite öğrencilerine beş arladaşımızla desteklerimiz sürüyor.
Yöremizde onlarca korunması gereken tarihi değeri olan yerlerin korunması ve bakımında ilgililerle işbirliği içinde oldu.
ESERLERİM
1-Karya dan Caretta ya Ortaca,(Meral Beltan la) 1996
2-Köyceğiz 1997
3-Kestep’ten Eşen’e, 1998
4-Seydiler’den Kemer’e 1999
5- Kağızman’a Ismarladım Nar Gele (Mücahit Önal. Sait Küçük’le) ,2000
6-Başöğretmen 2003
7-Ortaca’da Evimiz (Birinci Baskı), 2003
8-Ortaca da Evimiz (Şefik Alacain’le) (İkinci Baskı) , 2004
9-Çal Dağın’dan Akdeniz’e Dalaman (Bayram Avcı’yla) 2005
10- Kaunos’dan Köyceğiz’e 2006
11-Marmaris’in Eğitim Tarihi (Güzin Şahin’ le) 2009
12-Toroslar’dan Ortaca’ya, 2009
13-Daidala’dan Göcek’e (Bayram Avcı yla),2009
14-Beyobası (Ertuğrul Baylan’la) 2011
15-Gölenye’den İçmeler’e 2013
16-Yuvarlakçay Hes’e Direniş’in Öyküsü (Murat Demirci, Seba Çobanoğlu, Berna Babaoğlu Ulutaş la) 2014
17-Köyceğiz’de Eğitimin Dünü ve Bugünü (Ertuğrul Baylan la) 2015
18-Obamız’dan Bugüne (İ. Namık İlhan’la birlikte) (2017)
19-Fethiye’nin Eğitim Tarihi ( Hasan Gürhan’la birlikte) (2017)
20-Başöğretmenim
21-Dalyan

DERLEME KİTAPLARIMIN AYRINTILARI.

1- KARYA’ DAN CARETTAYA ORTACA
Kitabı hazırlayanlar ve yazanlar; Meral Beltan ve Günür Karaağaç. Basım Yeri; Emre Matbaası İstanbul. Basım yılı, 1996 .Ortaca Kent Biyografisini konu edinen kitap iki bin adet basılmıştır.Kitap;iki yüz doksan sayfa olup tek renktir.
2-KÖYCEĞİZ
Kitabı hazırlayan ve yazan, Günür Karaağaç. Kitap Basım Yeri ;Pengraf Reklam Hizmetleri. İstanbul. Basım Yılı, 1997. iki yüz sayfa renkli ve iki bin adet basılmıştır. Konusu; Köyceğiz Kent Biyografisidir.
3-KESTEP ‘TEN EŞEN’ E
Kitabı hazırlayan ve yazan; Günür Karaağaç. Basım Yeri; Medya Ofset Fethiye Basım Yılı 1998. üç yüz dört sayfa renkli ve iki bin adet basılmıştır. Konusu Fethiye Eşen Beldesinin Biyografisidir.
4-SEYDİLER’DEN KEMER’E
Kitabı hazırlayan ve yazan, Günür Karaağaç. BasımYeri; Medya Ofset Fethiye Basım Yılı 1999. üç yüz yetmiş altı sayfa. Renkli iki bin adet basılmıştır. Konusu Fethiye Kemer Beldesinin, biyografisidir.
5-KAĞIZMAN’A ISMARLADIM NAR GELE
Kitabı, Mücahit Önal,Günür Karaağaç ve Sait Küçük basıma hazırladılar.Basım Yeri; Azim Ofset.Basım Yılı 2000. Sekiz yüz sayfa olan eser, iki bin iki yüz elli adet renkli olarak basılmıştır. Kars’ın Kağızman ilçesi Kent Biyografisini konu edinmiştir.
6 -ORTACA’DA EVİMİZ
Kitabı Hazırlayan ve yazan ; Günür Karaağaç.Basım Yeri; Kartim Ofset Ortaca Basım Yılı 2003 .Yüz on sekiz sayfa .olarak tek renk .beş bin adet basılmıştır.. Konusu Ortaca Kent Biyografisi
7- BAŞÖĞRETMEN
Kitabı hazırlayan ve yazan, Günür Karaağaç. Basım Yeri; Üçüzler Matbaası. Fethiye Basım Yılı 2003. İki yüz yirmi dört sayfa tek renk. Bin adet basılmıştır. Konusu Ortacının Eğitim Tarihi.
8-ORTACA’DA EVİMİZ (2. genişletilmiş ikinci baskı)
Basıma Hazırlayanlar ve yazanlar; Günür Karaağaç, Şefik Alacain Basım Yeri; Anıl Ofset, Yatağan. Altı yüz yirmi sekiz sayfa iki bin adet renkli olarak basılmıştır.(Ortaca’da Evimiz, Genişletilmiş ikinci baskıdır).Basım yılı Ekim 2004 Ortaca Kent Biyografisini konu edinmiştir.
9-ÇAL DAĞINDAN AKDENİZE DALAMAN
Basıma Hazırlayanlar ve yazanlar; Bayram Avcı, Günür Karaağaç Basım Yeri ;Anıl Matbaası Yatağan .Basım Yılı 2005. Beş yüz iki sayfa olarak İki bin adet renkli olarak basılmıştır. Dalaman’ın Kent Biyografisi konu edinilmiştir.
10-KAUNOS’DAN KÖYCEĞİZ’E
Kitabı hazırlayan ve yazan Günür Karaağaç. Basım Yeri; Birol Matbaası Ankara Basım Yılı 2006. Altı yüz yetmiş sayfa olarak, iki bin beş yüz adet renkli olarak basılmıştır. Köyceğiz’in Kent Biyografisi konu edinilmiştir.
11-MARMARİS İN EĞİTİ TARİHİ
Kitabı hazırlayanlar ve yazanlar; Güzin Şahin, Günür Karaağaç;Basım Yeri;Anıl Matbaası. Yatağan. Eser, beş yüz elli sayfa. İki bin adet basılmıştır. Marmaris’in Eğitim Tarihini konu edinilmiştir. Basım Tarihi, 2009
12-DAİDALA’DAN GÖCEK’E
Basıma Hazırlayanlar ve yazanlar, Bayram Avcı, Günür Karaağaç Basım Yeri; Can Ajans Ofset Matbaacılık Eser, beş yüz sekiz sayfa. Basım yılı; 2009 İki bin adet basılmıştır..Göcek,in Kent biyografisini konu edinilmiştir.
13-TOROSLAR’DAN ORTACA’YA
Basıma hazırlayan ve yazan; Günür Karaağaç Basım Yeri, Creactive Matbaası. Basım Yeri, İzmir. Kitap, sekiz yüz on iki sayfa , Basım yılı; 2009 .Kitap iki bin adet basılmıştır.,Ortaca Kent Biyografisi konu edinilmiştir.
14-BEYOBASI
Basıma hazırlayanlar ve yazanlar; Günür Karaağaç, Ertuğrul Baylan. Basım Yeri; Creactive Matbaası İzmir. Kitap, üç yüz on iki sayfadır. Basım yılı, 2011 kitap, iki bin adet basılmıştır. Köyceğiz, Beyobası beldesinin kent biyografisini konu edinilmiştir.
15-GÖLENYE’DEN İÇMELER’E
Kitabı hazırlayan ve yazan Günür Karaağaç, Basım Yeri; Özgün Ofset İstanbul. Kitap iki yüz elli beş sayfadır. Büyük boy renkli olarak üç bin adet basılmıştır. Marmaris İçmeler Beldesinin Kent biyografisi konu edinilmiştir. Basım yılı,2011
16-YUVARLAKÇAY HES E DİRENİŞİN ÖYKÜSÜ
Kitabı hazırlayanlar ve yazanlar; Seba Çobanoğlu, Murat Demirci, Günür Karaağaç ve Berna Babaoğlu Ulutaş. Kitap, büyük boy,üç yüz yedi sayfadır. Kitap Basım Yeri; İzmir “Yuvarlakçay Hes e Direnişin Öyküsü” tüm boyutlarıyla incelenerek, kitaplaştırıldı. Birinci basımı, bin adet olan eserin diğer baskıları; Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği tarafından yapılacaktır. Basımı yılı, 2014
17-KÖYCEĞİZ’DE EĞİTİMİN’İN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Kitabı Hazırlayanlar ve yazanlar; Günür Karaağaç ve Ertuğrul Baylanla Birlikte. Kitap altı yüz sayfa ve büyük boy. Tek renk olarak basıldı. Eser; Köyceğiz’in Eğitim ininin
Dününü ve bu gününü konu ediniyor. Basım yeri Muğla 2014
18-FETHİYE ‘NİN EĞİTİM TARİHİ
1884 Yılında açılan Fethiye (Megri) İlkokulu başlangıç olmak üzere bu uzun geçmişin tarihini kitaplaştırmak için bir yıla aşkındır çalışmalarım sürmektedir.
24 Kasım 2017 de basımı yapıldı.

19-OBAMIZ’DAN BU GÜNE
Cumhuriyet Mahallesi, Fevziye ve Gölbaşında oturan Alevilerin bir tür soyağacını genişleterek anlatan bir eser. 300 Sayfa orta boy bir kısmı renkli basımlı yapıldı.
2017 Eylül ayında basımı gerçekleşti.

20-BAŞÖĞRETMENİM (Eğitim Tarihi) Basım 2019
21-DALYAN (Kent Biyografisi) Basım 2019

BASIMA HAZIRLANAN ESERLER

2-SANDIRAZLARIN ÇİÇEKLERİ (Araştırma)
Ömer Oflaz’la birlikte çalışmalarını sürdürdüğümüz bu eser; Sandıra Coğrafyasın da yaşayan Yerleşik ve göçer durumda olan Yörüklerin yaşamını konu edinmektedir. Bir tür İnsan ve Doğa ilişkisini anlatan bir çalışmadır.
3-KERVAN (Roman)
4-46 YILLIK GÜNLÜKLERİM
Dört Romanıma kaynaklık edecek
1- Dört Mevsim KAĞIZMAN
2-Gri Mantolu Kız
3-Sana Her Akşam Baba Diyemedim
4-Sürüldükçe Özgürleştim

SONUÇ
Bu eserlerin büyük kısmı; okullara, resmi kurumlara, üniversitelere, belediyelere ve bazıları, sponsorluğunu yapan kurumlar ve kişilerce ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Umarım ki; bu tarzın öncülerinden olan, ünlü gezginimiz; Evliya Çelebi Fikret Otyam, ve onların arkasından giden birisi olarak, bizden sonra, yenileri gelir. Böylece, yazmadan, yaşayan toplum olmaktan kurtulmaya ufak bir katkım olur inancındayım.
Sonuç olarak; çok mutluyum. Bu güne değin, okuyucunun eline ve evine ulaşmış, otuz beş bin adet kitabım bulunuyor. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi?
KENT BİYOGRAFİLERİ;
Derleme türlerinden birisi olan, kent biyografilerini yazmak oldukça önemlidir. Çünkü Kent Biyografilerinin konusu; her hangi bir kentin tüm özelliklerini içerir. Özetle; konu edinilen şehrin; tarihi, coğrafyası, eğitimi, Halkbilim açısından çeşitliliği, yönetimi, kültür ve sanat değerleri konu edinilir.
Anlatılan konularla örtüşen, fotoğraflar ve belgeler, hazırlanan esere bir renk ve güç verir.
Ülkemiz de şehir biyografisi konusunda, yazılmış önemli yapıtlar vardır. Daha çok büyük kentlerimizin ele alındığı bu eserleri, İl Yıllıkları dan dan ayırmalıyız. Çünkü yıllıklar sadece o şehrin bir yıllık olaylarını kronolojik olarak sıralarken Kent Biyografileri ise bir şehri tüm özellikleriyle anlatır.
EN ÖNEMLİ ÖDÜLÜM
Otuz yıllık araştırmalarım süresince aldığım en önemli ödül; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden almış olduğum “Sözlü Kültüre Hizmet” ödülü ve halkın sevgisidir.
Araştırmalarım ve Edebiyat dünyamıza hizmetlerimi tüm yaşamım boyunca sürdürmeye kararlıyım. Çünkü bu tür çalışmalar uzun soluk istediği gibi, zaten araştırmak ve yazmak bir yaşam biçimidir. Böylede olmalıdır. Yoksa üretemezsin.

İlgili Mesaj

Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 9 =

POPÜLER HABERLER

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

Tekrar Hoş Geldiniz!

Hesabınıza giriş yapın

Yeni Hesap Oluştur!

Dolgu formları kaydetmek için feryat

Şifre almak

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.